Privacy Beleid

Algemeen
JNC Service B.V. (“JNC”) hecht een grote waarde aan de privacy van de Klant en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

JNC zal uw gegevens nimmer verkopen aan derden. JNC zal uw gegevens slechts aan derden ter beschikking stelling indien dit nodig is om tot Overeenkomst of tot uitvoering van de Overeenkomst te komen.

Definities
·    Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met JNC een Overeenkomst sluit.
·    Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door JNC aan de Klant.
·    Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
·    Producten: de producten en diensten die door JNC op haar website worden aangeboden.

Verwerkte gegevens
JNC maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u via de Site verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld een website van JNC bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt en de internet browser waarmee u surft.

JNC verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is sprake als u een bestelling plaatst, een account aanmaakt, als u een e-mail aan ons stuurt, als u met ons belt of wanneer u ons per post benaderd.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van gegevens:
·    Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, postadres, factuuradres, verzendadres, bezoekadres, KvK nummer, BTW nummer);
·    Contactgegevens (naam, e-mail adres, telefoonnummer);
·    Projectgegevens (softwaregegevens, koppelingsgegevens, proces flows, etc).

Doeleinden verwerking
De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door JNC  gebruikt. JNC houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De gegevens die u actief aan JNC verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
·    om bestellingen zo snel mogelijk en correct af te kunnen handelen;
·    om u een correcte aanbieding te kunnen doen;
·    om u gelegenheid te geven om content te plaatsen op de Site;
·    om contact met u te onderhouden over of in het kader van de Site en onze Producten;
·    om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen (opt-in);
·    om fraude en misbruik te voorkomen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Site gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de Site en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Klant.
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst, of u kunt het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Site gebruikmaken.

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van JNC, dan kunt u altijd ons per e-mail een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Wijzigingen
JNC kan het privacy beleid eenzijdig wijzigen. We adviseren daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.